Formació

Un factor primordial per a un correcte desenvolupament del treball consisteix en disposar d’un coneixement sòlid de l’activitat a portar a terme.
La nostra formació i experiència professional en el desenvolupament dels nostres serveis ens capacita tècnicament per a la formació de persones en els nostres àmbits de negoci.

El personal de EGS que realitza la formació ha estat avaluat segons les seves competències com a professor de tal forma que assegurem la seva aptitud formativa.

Programes formatius específics
segons les vostres necessitats

Dissenyem programes formatius específics segons les necessitats dels nostres clients i disposem d’una interessant oferta formativa:

  • Auditor intern de Sistemes de Gestió Normalitzats
  • Formació ambiental (bones pràctiques de treball, gestió de residus, normativa aplicable, etc.)
  • Formació en manipuladors d’aliments
  • Formació del personal de l’equip APPCC
  • Formació del personal en Sistemes de Gestió Normalitzats: qualitat, medi ambient, prevenció de riscos, seguretat alimentària, etc.
  • Formació en canvis de normes implantades (ISO, IFS, BRC, FSSC, etc.)
  • Formació de processos de neteja

Possibilitat de gestionar la bonificació de cursos a través de la quota de la Fundació Tripartita.