Enginyeria i Gestió de Seguretat

Enginyeria i Gestió de Seguretat és una consultoria ubicada a Girona, ens dediquem a aportar solucions als nostres clients des de l’any 1999, en diverses àrees com la seguretat i salut laboral, la qualitat, la seguretat alimentària i la gestió ambiental.

El nostre àmbit d’actuació és principalment les comarques gironines, donant immediatesa i proximitat als nostres clients de diferents sectors: industrial, construcció, serveis, educació, administracions, etc.

El nostre client és el centre del nostre servei i la seva satisfacció és la nostra millor carta de presentació.

Un dels principals serveis que oferim des de EGS, és la implantació de sistemes de gestió normalitzats, adaptats a les característiques de cada empresa i d’acord amb la normativa a certificar com pot ser la ISO 9001 de control i gestió de qualitat, la ISO 14001 de gestió ambiental, la ISO 22000 de  seguretat alimentària , IFS , BRC o la ISO 45001 per a la millora del control dels riscos laborals, o sistemes de gestió de cadena de custodia del paper FCS, entre altres normes.

Sistemes de gestió
certificables

Col·laborem amb les empreses alimentàries per mantenir un sistema documentat que permeti als inspectors de sanitat comprovar les mesures de control preses per tal d’assegurar que el producte no pugui causar malalties o intoxicacions als consumidors.

Seguretat
Alimentària

Col·laborem amb les empreses alimentàries per mantenir un sistema documentat que permeti als inspectors de sanitat comprovar les mesures de control preses per tal d’assegurar que el producte no pugui causar malalties o intoxicacions als consumidors.

Medi
Ambient

Aportem solucions als problemes ambientals que li puguin sorgir a la seva organització i també donem suport per complir els requisits normatius que impliquen la redacció o tramitació de determinats informes.

Seguretat
i construcció

Elaborem des del projecte fins a la recepció de les obres, desenvolupant una metodologia de treball, basada en el coneixement dels processos constructius, que li permet adaptar-se a qualsevol tipus de projecte

Nosaltres

L’àmplia experiència i la constant actualització del nostre equip humà
ens permet oferir un servei d’assessoria integral,
adaptat a les necessitats del nostre client

Formació

Dissenyem programes formatius específics segons les necessitats dels nostres clients.

Altres Serveis

  • Auditories internes normes ISO i de seguretat alimentària (IFS, BRC,…).
  • Suport en el manteniment dels sistemes de gestió implantats a les empreses que estan certificades amb alguna norma (ISO, BRC; IFS, Cadena de Custòdia del paper FCS). (outsourcing).
  • Integració o reenginyeria de sistemes de gestió.
  • Creació i tramitació dels documents per a la gestió de la Seguretat i Salut d’obres de construcció (Plans de seguretat, coordinació de seguretat, tramitació de llibres de subcontractació i comunicació d’obertura, etc.).
  • Elaboració i implantació de plans de gestió alimentaris (APPCC), plans de malbaratament alimentari, plans de gestió de l’aigua (PAG i PSA), tramitació del registre sanitari de indústries alimentàries.
  • Elaboració i implantació de sistemes d’autocontrol específic (SAE) per a la exportació
  • Preparació de declaracions ambientals: declaració de residus DARI, declaració d’envasos, alta de productor de residus, DUCA, etc.
  • Actualització de la legislació i facilitar la implantació de la nova reglamentació en el sector que es desenvolupa l’empresa.

Noticies