Aigua

PLA SANITARI DE L’AIGUA

Reial Decret 3/2023 pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament.

Aquest nou RD obliga a la elaboració del Pla Sanitari de l’Aigua (PSA), en lloc del Protocol d’Autocontrol i Gestió (PAG) com es demanava fins ara, a aquelles instal·lacions que tinguin captació d’aigua pròpia. La diferència principal entre el PAG i el PSA, és que cal fer una identificació i avaluació dels possibles riscos que afectin a la qualitat o a l’accés a l’aigua i definir un pla d’actuació per tal de eliminar-los o controlar-los.

Terminis:

El termini en què ha d’estar disponible el PSA varia en funció de la zones d’abastament:

  • Zones tipus 5 i 6: 1 de juliol de 2023
  • Zones tipus 3 i 4: 2 de gener de 2024
  • Zones tipus 1 i 2: 2 de gener de 2025
  • Edificis prioritaris: 2 de gener de 2025

Definició de zones

  • Zona 1: menys de 10m3/dia
  • Zona 2: entre 10 i 100 m3/dia
  • Zona 3: entre 100 i 1.000 m3/dia
  • Zona 4: entre 1.000 i 10.000 m3/dia
  • Zona 5: entre 10.000 i 100.000 m3/dia
  • Zona 6: més de 100.000 m3/dia

Edificis prioritaris

Grans edificis o locals, diferents a vivendes particulars, amb un elevat nombre de usuaris que es poden veure exposats a riscos relacionats amb l’aigua, en particular grans locals de ús públic: hospitals, clíniques, residències geriàtriques (més de 200 llits), hotels, aparthotels i edificis turístics (més de 500 places), centres d’educació ( més de 1.000 places), instal·lacions esportives cobertes (més de 3.000 m2) i centres penitenciaris (més de 1.000 places).

Si tens dubtes contacta amb nosaltres, et podem ajudar!