Seguretat i construcció

L’equip tècnic està format per professionals amb gran experiència en seguretat i salut en els diferents àmbits de l’edificació, obra civil, industrial i energètic.

El nostre servei de seguretat en la construcció és integral, des de l’elaboració del projecte fins a la recepció de les obres, desenvolupant una metodologia de treball, basada en el coneixement dels processos constructius, que li permet adaptar-se a qualsevol tipus de projecte.

Servei integral de seguretat
en la construcció

 • Elaboració de Plans i estudis de seguretat i salut per a obres
 • Redacció, subministrament i gestió de la obertura de centre de treball, llibre de subcontractació i llibre de visites d’inspecció de treball
 • Gestió documental de riscos laborals a les obres
 • Elaboració de procediments de treball específics i planificació de l’activitat preventiva per a obres sense projecte
 • Coordinació de seguretat i salut d’obres en fase de projecte i execució
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Assessorament tècnic en la direcció d’obres i empreses concurrents
 • Seguiment ambiental de les obres
 • Certificat i tramitació de la cèdula d’habitabilitat
 • Tramitació de la certificació energètica dels edificis
 • Actualització de la legislació en seguretat i construcció personalitzada