Medi ambient

Des d’EGS aportem solucions als problemes ambientals que li puguin sorgir a la seva organització i també donem suport per complir els requisits normatius que impliquen la redacció o tramitació de determinats informes.

Oferim solucions
als problemes ambientals
de la vostra organització

Alguns dels serveis que oferim en l’àmbit de la gestió ambiental els detallem a continuació:

Declaració anual de residus industrials (DARI)

Tramitem la presentació del resum anual del residus produïts en un centre productor.

Pla de minimització de residus perillosos

Elaborem plans de minimització de residus perillosos d’acord amb la Llei 7/2022, i presentem els informes quadriennals de resultats derivats de l’aplicació del pla.

Gestió de tràmits i subvencions

Realitzem diferents tràmits administratius adaptats a les seves necessitats. Poseu-vos en contacte amb nosaltres i l’assessorarem.

Elaboració de declaració de l’ús i contaminació de l’Aigua (DUCA)

Elaborem i presentem la declaració de l’ús i contaminació de l’Aigua (DUCA), on es recullen dades de volum i qualitat de l’abocament de les aigües residuals.

Legalització de captacions d’aigua

Tramitem el permís de concessió o d’autorització necessari, segons les característiques de la seva captació d’aigua, per tal que l’ACA autoritzi l’ús privat de l’aigua.

Tramitació de llicències ambientals

Donem suport i orientem a les empreses en la tramitació i gestió de llicències ambientals.

Legalitzacions ambientals

Donem suport i orientem a les empreses en la tramitació i gestió de legalitzacions ambientals

Assessorament en estratègies de sostenibilitat

Analitzem la situació inicial del nostre client per poder fer propostes per impulsar la sostenibilitat adaptant-nos a les cas a les característiques de l’empresa.

Càlcul de la petjada de carboni

La petjada de Carboni quantifica les emissions directes i indirectes de GEH (Gasos d’Efecte Hivernacle) que es produeix en una empresa, seguint les pautes indicades en la guia PAS 2050. GHG Protocol, ISO 14064, etc.

Després d’aquesta anàlisi, l’empresa pot implementar estratègies de reducció i compensació d’emissions.

Economia circular

Donem suport a les empreses per tal de implantar accions que permetin treballar en direcció a la economia circular, aconseguint mantenir els recursos dins la economia el major temps possible i reduir al mínim la generació de residus, suposant un menor impacte sobre el medi ambient, una economia més sostenible i una major eficiència en l’ús dels recursos, tal com es demana a la llei 7/2022 de residus i sols contaminats per una economia circular.

Assessorament en gestió de residus (documentació NP,FA DI, alta de productor, ús de la plataforma SDR)

Analitzem in-situ i documentalment la gestió que es realitza dels residus per poder oferir propostes de millora de la gestió respecte la segregació, emmagatzematge i gestió externa. Així també assessorem sobre la documentació necessària per la gestió dels residus i el funcionament de la plataforma SDR.

En cas necessari també tramitem alta de productor i la DARI.

Actualització de la legislació ambiental personalitzada

Ajudem a mantenir actualitzada la base de dades de la legislació ambiental que aplica a la seva organització.

La nostra missió és facilitar la implantació de la nova reglamentació, per tal que pugueu complir amb les exigències a nivell administratiu, documental i executiu.