Seguretat alimentaria

Els estàndards alimentaris permeten a les empreses del sector fer palès del seu treball en condicions normalitzades i l’elaboració de productes sanitàriament correctes, tant als possibles comerciants estatals, com també europeus i de la resta del mon, ja que són certificacions àmpliament reconegudes que donen especial importància a la bona manipulació dels productes elaborats.

EGS també col·labora amb les empreses alimentàries a mantenir un sistema documentat que permeti als inspectors de sanitat comprovar les mesures de control preses per tal d’assegurar que el producte obtingut no pot causar malalties o intoxicacions als consumidors.

Millora els sistemes
de seguretat alimentària
i qualitat de la teva empresa

Alguns dels serveis que oferim en l’àmbit de la gestió ambiental els detallem a continuació:

Implantació de normes de seguretat alimentaria ISO 22000, FSSC, IFS, BRC

Les normes IFS, BRC, FSSC i ISO 22000 són normes internacionals de seguretat alimentària que certifiquen la qualitat i la innocuïtat dels productes alimentaris processats i els processos de producció.

Aquestes normes es basen en els principis del sistema HACCP (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control), així com els requisits legals i les bones pràctiques de fabricació, higiene i manipulació.

Les normes es poden aplicar a diferents tipus de productes i activitats, com ara la elaboració d’aliments (IFS / BRC Food), logística (IFS logístics / BRC storage and distribution), intermediaris (IFS / BRC broker), embalatge (IFS pack secure / BRC packaging) i també per a petites empreses (IFS Global Markets / BRC start).

Elaboració i implantació de APPCC: Anàlisi de perills i punts de control crític

L’APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític) és una eina que ajuda a l’empresari del sector de l’alimentació a detectar els principals riscos de la seva empresa i permet planificar les mesures a prendre per evitar els problemes que poden sorgir, establint controls i definint la forma de realitzar els processos de treball, per assegurar la higiene i seguretat dels productes alimentaris que s’elaboren i/o manipulen.

Tramitació del registre sanitari i altres autoritzacions

Elaborem tota la documentació necessària per l’inici d’una activitat alimentaria i gestionem els tràmits per tal que vosaltres us centreu en el vostre producte o servei i pugueu començar a treballar el més aviat possible.

Implantació i millora de sistemes de traçabilitat alimentària

La traçabilitat dels productes elaborats s’ha convertit cada vegada més en un element clau per a les empreses, especialment davant una inspecció o be en cas de haver de fer una retirada de producte del mercat. Us ajudem a implantar un sistema senzill i eficaç, a la mida de cada empresa.

Consultoria en higiene i seguretat alimentaria

Ajudem a les empreses a resoldre incidents relacionats amb els processos productius d’aliments, que poden afectar a nivell tècnic la fabricació, com a nivell de contaminació dels aliments

Consultoria en qualitat i tractament d’aigües, permisos d’extracció, potabilitat, Pla Sanitari de l’Aigua (PSA i PAG)

Ajudem a les empreses a poder utilitzar els recursos hídrics disponibles, complint amb la normativa aplicable i assegurant que l’aigua utilitzada és potable, així com les instal·lacions existents no aporten contaminació a l’aigua.

Formació en manipuladors d’aliments

Realitzem formació adaptada a les necessitats de cada empresa, tant a nivell basic de manipulador d’aliments i processos de neteja, com també formació en APPCC i formació en les normatives alimentaries implantades i modificacions que es van produint.

Implantació i auditoria de Sistemes de Autocontrol Específics (SAE) per exportació

Aquest certificat és imprescindible per aquelles empreses que volen exportar els seus productes fora de la Unió Europea: aliments l’origen animal o que contenen productes d’origen animal.

Es basa en el Reial Decret 993/2014 i defineix 3 nivells d’exigència diferents, en funció dels requisits establerts pel país de destí.

Elaboració de plans i controls de neteja industrial

Ajudem a les empreses a elaborar els plans de neteja per tal d’assegurar que la neteja que es porta a terme a l’empresa és adequada i suficient.

Elaboració de plans de malbaratament alimentari

La implantació d’aquesta plans ajuda a les empreses a evitar el malbaratament alimentari i a l’aprofitament dels recursos existents, a la vegada que ajuda a disminuir la quantitat de residus generats i una reducció dels costos de l’empresa.

Revisió d’etiquetes d’aliments pel compliment de la legislació aplicable

La legislació corresponent a l’etiquetat de productes és molt ampli i té modificacions constants, essent necessari un anàlisi detallat de les etiquetes dels productes per assegurar que contenen tota la informació requerida, com també que s’indiquen els ingredients, additius i altra informació del producte de forma correcta per tal d’evitar possibles sancions.

Actualització de la legislació alimentària personalitzada

Ajudem a mantenir actualitzada la base de dades de la legislació alimentària que aplica a la seva organització.

La nostra missió és facilitar la implantació de la nova reglamentació, per tal que pugueu complir amb les exigències a nivell administratiu, documental i executiu