Nosaltres

EGS mesura el seu èxit amb l’èxit dels seus clients i col·laboradors. El nostre equip de professionals pluridisciplinaris facilitarà tots els recursos necessaris als seus clients per tal que aquests puguin assolir els seus objectius amb la major eficàcia possible. Per tal que això sigui possible, es disposa d’un equip altament qualificat que compta amb una gran experiència i coneixement.

L’àmplia experiència i la constant actualització del nostre equip humà ens permet oferir un servei d’assessoria integral, adaptat a les necessitats del nostre client, a la vegada que aportem propostes per a la millora continua per tal que el sistema de gestió esdevingui una eina real i pràctica.

La nostra relació amb els clients
es basa en la confiança
i la professionalitat

Els valors que regeixen tots els nostres treballs i relacions es fonamenten en:

  • L’assegurament i validació tècnica de totes les nostres actuacions, assessoraments, etc.
  • Compromís amb la satisfacció del client més enllà de les obligacions contractuals.
  • L’actualització constant dels coneixements tècnics de tots els nostres consultors i consultores per tal d’oferir un servei altament qualificat.
  • El comportament ètic amb tots els companys i companyes de professió i la col·laboració amb qualsevol organització que permeti assolir els objectius de satisfacció del client.
  • Compromís de confidencialitat en totes les nostres actuacions.
  • La proximitat i relació personalitzada i cordial amb tots els nostres clients.
  • La creació de valor a tots els nostres grups d’interès: treballadors i treballadores, clients, societat, l’administració local i autonòmica, la nostra competència i el medi ambient.

 

 

Montse Rabionet

Directora Tècnica

Enginyera tècnica agrícola en indústries agràries i alimentàries.

Tècnic superior en prevenció de riscos laborals especialitat: seguretat en el treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada.

Més de 15 anys treballant com a consultora.

Cristina Cabarrocas

Responsable departament Medi Ambient 

Llicenciada en ciències ambientals.

Més de 15 anys gestionant sistemes de gestió.

Especialitzada en gestió de residus i cadena de custòdia.

Anna Dutras

Consultora junior

Enginyera Industrial.

Especialització en captacions i xarxes de distribució d’aigua.