Si ets una empresa i tens aigua de pou, t’interessa

PLA SANITARI DE L’AIGUA Reial Decret 3/2023 pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament. Aquest nou RD obliga a la elaboració del Pla Sanitari de l’Aigua (PSA), en lloc del Protocol d’Autocontrol i Gestió (PAG) com es demanava fins ara, a aquelles instal·lacions que…