De residu plàstic a material plàstic reciclat

Ordre TED/646/2023, de 09-06-2023, per la qual s’estableixen els criteris per a determinar quan els residus termoplàstics sotmesos a tractaments mecànics i destinats a la fabricació de productes plàstics deixen de ser residu segons la Llei 7/2022. COM AFECTA AQUESTA ORDRE? Entren dins l’àmbit d’aplicació de l’Ordre TED/646/2023 únicament els residus termoplàstics tractats mecànicament. L’ordre…

Alerta amb la calor, com a risc laboral

RISCOS LABORALS EN EPISODIS D’ALTES TEMPERATURES Ara que estem en plena temporada de calors elevades, cal tenir molt en compte per aquelles persones que treballen a l’exterior, les mesures de prevenció de riscos laborals en episodis d’elevades temperatures (Reial Decret-Llei 4/2023), que es va publicar el 12 de maig de 2023. S’ha modificat el Reial…